Zmiany w organizacji są czasem konieczne. Prowadzą one do osiągnięcia lepszych wyników przez firmę, zwiększając tym samym jej prestiż i sprawiając, że jest ona mocniejsza na rynku. Jednak wdrożenie zmian nie jest proste, często długo trwa. Źle przygotowane zmiany w organizacji mogą sprawić, że zakończą się one fiaskiem. Dlatego właśnie musimy przestrzegać dwóch zasad. Po pierwsze, zmiany w organizacji musza być przeprowadzane przez osoby kompetentne, które się na tym znają, po drugie zmiany te musza być odpowiednio przygotowane. Najważniejszym punktem wydaje się analiza potrzeb firmy, która w sposób najbardziejContinua a leggere